Kolačići i zaštita privatnosti

1.Izjava o privatnosti

1.1. UVOD

Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka od dana 27. travnja 2016. godine, a koja započinje s primjenom dana 25. svibnja 2018. godine(dalje u tekstu: Uredba) značajno su proširene obveze pravnih osoba koje obrađuju osobne podatke, te je definirana zaštita pojedinca s obzirom na takvu obradu podataka kao temeljno pravo.
Grad – export d.o.o. vodi računa da su osobni podaci ispitanika s kojima voditelj obrade dolazi u doticaj sigurni i zaštićeni, a sve u cilju zaštite privatnosti ispitanika. S osobnim podacima ispitanika postupa se s posebnom pažnjom i isti se koriste samo u svrhe radi kojih se obrađuju, a temeljem zakonske osnove

1.2. NAČELA OBRADE PODATAKA

Uredbom su propisana načela obrade podataka, te podaci moraju biti:

zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika
prikupljeni su u posebne i zakonite svrhe, te se dalje ne smiju koristiti ako nije u skladu s tim svrhama
točni i prema potrebni ažurni, te ako nisu točni da se što prije isprave ili obrišu
čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, eventualno duže ako je to u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe
čuvani i obrađivani uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade, te od slučajnog gubitka ili uništenja

1.3. PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci ispitanika se smiju obrađivati samo ako je obrada zakonita i to u slučajevima:
obrada je nužna radi zaštite ključnih interesa ispitanika
obrada je nužna radi izvršavanja ugovora u kojima su ispitanik i stranka ili kako bi se ispunila radnje ispitanika i stranke prije sklapanja ugovora
obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade
Ako se obrada temelji na privoli, ispitanik ju u svakom trenutku može povući, ali to ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole.
Naši poslovni partneri u obvezi su poštivati pravila o povjerljivosti u skladu s ugovorima koje s njima sklapamo kao i u skladu s obvezama i pravim temeljima koja proizlaze iz Uredbe.
Osobni podaci se čuvaju ovisno o svrsi obrade za koju su i prikupljeni, a čuvaju se tijekom postupka sklapanja ugovora i za vrijeme trajanja ugovora, ali se čuvaju i iz drugih osnova, kao npr. Zbog poštivanja zakonske obveze.
U slučaju sudskog ili drugog spora ili postupka podaci se čuvaju do završetka započetog spora ili postupka.
U marketniške svrhe možemo prikupljati i koristiti vaše podatke uz privolu i na temelju legitimnog interesa, a u cilju dostavljanja obavijesti o proizvodima, uslugama, ponudama. U svakom trenutku može se povući privola.

1.4. PRAVA ISPITANIKA

Pravo na informacije – ispitanik ima pravo na informacije u vezi s obradom svojih osobnih podataka

Pravo na pristup- ispitanik ima pravo zatražiti potvrdu je li se obrađuju osobni podaci koji se odnose na njega

Pravo na brisanje i ispravak – ispitanik ima pravo na ispravak netočnih podataka, kao i na dopunu, brisanje podataka ( koji nisu nužni , ako povuče privolu, ako su nezakonito obrađeni, ako ispitanik uloži prigovor)

Pravo na ograničenje – ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti, zatim ako je obrada nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i traži se ograničenje obrade.

Pravo na prenosivost – ispitanik ima pravo prenijeti svoje podatke drugom voditelju obrade, ako je to tehnički izvodivo.

Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo podnijeti prigovor na obradu podataka, te voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže postojanje legitimnih razloga za obradu koji nadilaze interese i prava ispitanika.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu – ako ispitanik smatra da je obrada osobnih podataka protivna Uredbi, ima pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. U RH to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb.

1.5. SIGRURNOST PODATAKA

Tvrtka Grad – export d.o.o. Poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijeske mjere kako bi se osigurala zaštita podataka. Ove mjere se odnose na računala, mreže, aplikacije, a uključene su u sustav sigurnosti. Samo ovlašteni radnici su upoznati s uvjetima tajnostima podataka i upoznati su s činjenicom da se isti ne smiju koristiti u osobne svrhe ili učiniti dostupnima neovlaštenim osobama, kako pravnim tako i fizičkim.
Voditelj podataka obavještava svoje radnike o potrebi kontinuirane zaštite privatnosti ispitanika, te su svi dužni poštovati to kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti s obzirom na rizik.
U tu svrhu imenovan je Službenik za zaštitu podataka.
Zadaća službenika je praćenje i poštivanje Uredbe, podizanje svijesti i osposobljavanje radnika i drugih koji sudjeluju u postupcima obrade.
U slučaju da ispitanik ima bilo kakvo pitanje, upit o tome kako se koriste njegovi osobni podaci ili želi uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, može se obratiti na slijedeću adresu:
senka.maric@grad-export.hr
Sukladno Uredbi, Grad – export d.o.o pružit će informaciju ispitaniku o radnjama koje je poduzela po njegovu zahtjevu.

Formulari vezani za obradu osobnih podataka:

Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima
Zahtjev za povlačenje privole za obradu osobnih podataka
Prigovor na obradu osobnih podataka

 

2. UPORABA KOLAČIĆA (“cookies”)

www.grad-export.hr koristi kolačiće (eng. “cookies”) za kvalitetniji korisnički doživljaj ove stranice.

Vrste kolačića koje koristimo su:

    2.1. “Session” kolačići, tj. kolačići preglednika –

“Session” kolačići, tj. kolačići preglednika su kolačići koji služe unaprijeđenju kvalitete korištenja ove web-stranice. Ovi kolačići ne pohranjuju vaše osobne informacije, a u vašem su računalu pohranjeni do kraja vaše sesije, tj. korištenja ove stranice (ovi se kolačići automatski brišu u trenutku kada napustite našu web-stranicu).

    2.2. Statistički kolačići –

Na stranici grad-export.hr koristimo statistički servis “Statcounter”. Ovaj servis ne bilježi vaše osobne podatke.
Ipak, “Statcounter” bilježi vašu IP adresu. Ukoliko ne želite da vaši posjeti stranici budu statistički obrađeni, pri pristanku na uporabu kolačića odaberite “Samo nužni kolačići”, u tom slučaju kolačiči “Statcountera” neće biti učitani u vaš preglednik interneta.

 

Ako imate dodatnih pitanja ili nedoumica u vezi s privatnošću ili korištenjem kolačića na ovoj web stranici, obratite se na: senka.maric@grad-export.hr.