Novosti

33 posts

Smart panel

Primili smo zahtjev kupaca za razvoj panela s integriranim sučeljem za upravljanje pametnom kućom. Kako bi osigurali mogućnosti upravljanja sa što više pametnih uređaja naš izbor je pao na Amazon Alexa Echo Show 15. Navedeni pametni zaslon integrirali smo u dekorativni panel. Inregrirani zaslon je još uvijek ufazi testiranja u […]

Robotska ruka

Od 7. mjeseca naša automatska linija za prašnu plastifikaciju radi u potpuno automatiziranom radu. Dok je kabina za nanošenje praha od početka potpuno automatska sam postupak utovara i istovara limova je bio ručni. Od sada se i utovar sirovih limova i istovar plastificiranih limova odvija potpuno automatski uz novopostavljenju robotsku […]

Solarna elektrana Grad Export d.o.o.

Završena izgradnja solarne elektrane

  U 7. mjesecu 2023. godine u rad je puštena nova solarna elektrana ukupne instalirane snage 800 kW. Kroz ulaganje u ovu solarnu elektranu samodostatnost tvrtke trebala bi biti na razini od 80 %. U 2024. godini planira se ulaganje u dodatne dvije solarne elektrane ukupne snage 480 kW.

Grad-Export on Fensterbau Frontale 2022

Fensterbau Frontale 2022

Tvrtka Grad-export d.o.o. već 6 put u nizu izlaže na sajmu Fensterbau Frontale u Nürnbergu. Sajam se održava od 29.03.-01.04.2022. godine. Pronaći ćete nas u hali 4A, štand 115.   Štand Grad-Exporta na Fensterbau Frontale 2022, virtualni obilazak: https://roundme.com/embed/UtA7ZneIfPUUAqS4wU5V    

Nova hala za PVC panele

Izgradnja nove proizvodne hale za PVC i HPL panele

  01.06.2021 počela je izgradnja nove proizvodne hale ukupne površine 3.360 m2 u kojoj će biti smještena proizvodnja PVC i HPL dekorativnih panela. Nova hvala nalazit će se u Industrijskoj zoni Vinkovci uz postojeće proizvodne pogone tvrtke. S novim proizvodnim pogonom želimo pružiti bolji servis svojim kupcima te povećati proizvodne […]

Grad-export d.o.o. 2023.

Grad-export 2023. godine

Poštovani partneri, U proteklih 5 godina tvrtka Grad-export d.o.o. investirala je više od 50.000.000,00 kn u nove proizvodne pogone, nova postrojenja i opremu te nove alate. U razdoblju od lipnja 2020. – prosinca 2023. godine planirana su dodatna ulaganja ukupne vrijednosti 68.000.000,00 kn. Izgradnja novih proizvodnih pogona, postavljanje nove automatske […]

Grad_export d.o.o. Vinkovci, 15.04. 2021.

Početak izgradnje novih proizvodnih hala

  05.12.2020 počela je izgradnja dvije nove proizvodne hale: hala 1 ukupne površine 1800 m2 u kojoj će biti smještena nova automatska linija za prašnu plastifikaciju aluminijskih ploča i profila, te hala 2 ukupne površine 1.400 m2 koja će se koristiti za proizvodnju stakla u kojoj će biti smješteni novi […]