Kolačići i zaštita privatnosti

1.Izjava o privatnosti

1.1. UVOD

Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka od dana 27. travnja 2016. godine, a koja započinje s primjenom dana 25. svibnja 2018. godine(dalje u tekstu: Uredba) značajno su proširene obveze pravnih osoba koje obrađuju osobne podatke, te je definirana zaštita pojedinca s obzirom na takvu obradu podataka kao temeljno pravo.
Grad – export d.o.o. Vodi računa da su osobni podaci ispitanika s kojima voditelj obrade dolazi u doticaj sigurni i zaštičeni, a sve u cilju zaštite privatnosti ispitanika. S osobnim podacima ispitanika postupa se s posebnom pažnjom i isti se koriste samo u svrhe radi kojih se obrađuju, a temeljem zakonske osnove

1.2. NAČELA OBRADE PODATAKA

Uredbom su propisana načela obrade podataka, te podaci moraju biti:

zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika
prikupljeni su u posebne i zakonite svrhe, te se dalje ne smiju koristiti ako nije u skladu s tim svrhama
točni i prema potrebni ažurni, te ako nisu točni da se što prije isprave ili obrišu
čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, eventualno duže ako je to u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe
čuvani i obrađivani uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade, te od slučajnog gubitka ili uništenja

1.3. PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci ispitanika se smiju obrađivati samo ako je obrada zakonita i to u slučajevima:
obrada je nužna radi zaštite ključnih interesa ispitanika
obrada je nužna radi izvršavanja ugovora u kojima su ispitanik i stranka ili kako bi se ispunila radnje ispitanika i stranke prije sklapanja ugovora
obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade
Ako se obrada temelji na privoli, ispitanik ju u svakom trenutku može povući, ali to ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole.
Naši poslovni partneri u obvezi su poštivati pravila o povjerljivosti u skladu s ugovorima koje s njima sklapamo kao i u skladu s obvezama i pravim temeljima koja proizlaze iz Uredbe.
Osobni podaci se čuvaju ovisno o svrsi obrade za koju su i prikupljeni, a čuvaju se tijekom postupka sklapanja ugovora i za vrijeme trajanja ugovora, ali se čuvaju i iz drugih osnova, kao npr. Zbog poštivanja zakonske obveze.
U slučaju sudskog ili drugog spora ili postupka podaci se čuvaju do završetka započetog spora ili postupka.
U marketniške svrhe možemo prikupljati i koristiti vaše podatke uz privolu i na temelju legitimnog interesa, a u cilju dostavljanja obavijesti o proizvodima, uslugama, ponudama. U svakom trenutku može se povući privola.

1.4. PRAVA ISPITANIKA

Pravo na informacije – ispitanik ima pravo na informacije u vezi s obradom svojih osobnih podataka

Pravo na pristup- ispitanik ima pravo zatražiti potvrdu je li se obrađuju osobni podai koji se odnose na njega

Pravo na brisanje i ispravak – ispitanik ima pravo na ispravak netočnih podataka, kao i na dopunu, brisanje podataka ( koji nisu nužni , ako povuče privolu, ako su nezakonito obrađeni, ako ispitanik uloži prigovor)

Pravo na ograničenje – ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti, zatim ako je obrada nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i traži se ograničenje obrade.

Pravo na prenosivost – ispitanik ima pravo prenijeti svoje podatke drugom voditelju obrade, ako je to tehnički izvodivo.

Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo podnijeti prigovor na obradu podataka, te voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže postojanje legitimnih razloga za obradu koji nadilaze interese i prava ispitanika.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu – ako ispitanik smatra da je obrada osobnih podataka protivna Uredbi, ima pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. U RH to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb.

1.5. SIGRURNOST PODATAKA

Tvrtka Grad – export d.o.o. Poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijeske mjere kako bi se osigurala zaštita podataka. Ove mjere se odnose na računala, mreže, aplikacije, a uključene su u sustav sigurnosti. Samo ovlašteni radnici su upoznati s uvjetima tajnostima podataka i upoznati su s činjenicom da se isti ne smiju koristiti u osobne svrhe ili učiniti dostupnima neovlaštenim osobama, kako pravnim tako i fizičkim.
Voditelj podataka obavještava svoje radnike o potrebi kontinuirane zaštite privatnosti ispitanika, te su svi dužni poštovati to kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti s obzirom na rizik.
U tu svrhu imenovan je Službenik za zaštitu podataka.
Zadaća službenika je praćenje i poštivanje Uredbe, podizanje svijesti i osposobljavanje radnika i drugih koji sudjeluju u postupcima obrade.
U slučaju da ispitanik ima bilo kakvo pitanje, upit o tome kako se koriste njegovi osobni podaci ili želi uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, može se obratiti na slijedeću adresu:
senka.maric@grad-export.hr
Sukladno Uredbi, Grad – export d.o.o pružit će informaciju ispitaniku o radnjama koje je poduzela po njegovu zahtjevu.

Formulari vezani za obradu osobnih podataka:

Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima
Zahtjev za povlačenje privole za obradu osobnih podataka
Prigovor na obradu osobnih podataka

 

2. UPORABA KOLAČIĆA (“cookies”)

www.grad-export.hr koristi kolačiće (eng. “cookies”) za kvalitetniji korisnički doživljaj ove stranice.

Vrste kolačića koje koristimo su:

    2.1. “Session” kolačići, tj. kolačići preglednika –

“Session” kolačići, tj. kolačići preglednika su kolačići koji služe unaprijeđenju kvalitete korištenja ove web-stranice. Ovi kolačići ne pohranjuju vaše osobne informacije, a u vašem su računalu pohranjeni do kraja vaše sesije, tj. korištenja ove stranice (ovi se kolačići automatski brišu u trenutku kada napustite našu web-stranicu).

   2.2. Statistički kolačići

Koristimo StatCounter statistički servis zbog stjecanja uvida u broj posjetitelja naše web-stranice, te načina na koji ju oni koriste, npr. otkuda su došli na našu stranicu, koliko vremena provode na njoj, koje ih podstranice najviše zanimaju, a sve s ciljem da bolje razumijemo potrebe posjetitelja stranice i bolje im prilagodimo sadržaje na njoj.

Statcounter koristi kolačiće (“cookies”) i druge načine da prikupe podatke o posjetiteljima i nihovim posjetama na našoj stranici. Ti podatci uključuju:

  • vrijeme i datum posjete
  • IP adresu (pristupnu adresu komunikacijskog kanala putem kojeg ste trenutno skopčani na internet)
  • podatke o tipu internetskog preglednika koji koristite, te operativnog sustava računala
  • tehničke podatke o uređaju koji koristite i razlučivosti zaslona
  • podatke o stranici putem koje ste posjetili našu web-stranicu (npr. pretragom na Google-u)

Statcounter NE BILJEŽI vaše osobne podatke, nabrojane pod točkom 1.1. ovog članka, kako je i istaknuto na njihovoj stranici: https://statcounter.com/support/knowledge-base/314/ .

Ako ne želite da vaši posjeti ovoj stranici budu statistički obrađivani, možete blokirati servis StatCounter klikom na gumb “Refuse StatCounter Analytics Cookies” koji se nalazi oko sredine ove stranice: http://statcounter.com/about/set-refusal-cookie/. Ovim ćete onemogućiti servis StatCounter ne samo na našoj web-stranici, već na svakoj web-stranici koja ga koristi. Ova akcija neće utjecati na kvalitetu vašeg korištenja naše web-stranice.