Izjava o privatnosti

1. UVOD

Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka od dana 27. travnja 2016. godine, a koja započinje s primjenom dana 25. svibnja 2018. godine(dalje u tekstu: Uredba) značajno su proširene obveze pravnih osoba koje obrađuju osobne podatke, te je definirana zaštita pojedinca s obzirom na takvu obradu podataka kao temeljno pravo.
Grad – export d.o.o. Vodi računa da su osobni podaci ispitanika s kojima voditelj obrade dolazi u doticaj sigurni i zaštičeni, a sve u cilju zaštite privatnosti ispitanika. S osobnim podacima ispitanika postupa se s posebnom pažnjom i isti se koriste samo u svrhe radi kojih se obrađuju, a temeljem zakonske osnove

2. NAČELA OBRADE PODATAKA

Uredbom su propisana načela obrade podataka, te podaci moraju biti:

zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika
prikupljeni su u posebne i zakonite svrhe, te se dalje ne smiju koristiti ako nije u skladu s tim svrhama
točni i prema potrebni ažurni, te ako nisu točni da se što prije isprave ili obrišu
čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, eventualno duže ako je to u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe
čuvani i obrađivani uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade, te od slučajnog gubitka ili uništenja

3. PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci ispitanika se smiju obrađivati samo ako je obrada zakonita i to u slučajevima:
obrada je nužna radi zaštite ključnih interesa ispitanika
obrada je nužna radi izvršavanja ugovora u kojima su ispitanik i stranka ili kako bi se ispunila radnje ispitanika i stranke prije sklapanja ugovora
obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade
Ako se obrada temelji na privoli, ispitanik ju u svakom trenutku može povući, ali to ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole.
Naši poslovni partneri u obvezi su poštivati pravila o povjerljivosti u skladu s ugovorima koje s njima sklapamo kao i u skladu s obvezama i pravim temeljima koja proizlaze iz Uredbe.
Osobni podaci se čuvaju ovisno o svrsi obrade za koju su i prikupljeni, a čuvaju se tijekom postupka sklapanja ugovora i za vrijeme trajanja ugovora, ali se čuvaju i iz drugih osnova, kao npr. Zbog poštivanja zakonske obveze.
U slučaju sudskog ili drugog spora ili postupka podaci se čuvaju do završetka započetog spora ili postupka.
U marketniške svrhe možemo prikupljati i koristiti vaše podatke uz privolu i na temelju legitimnog interesa, a u cilju dostavljanja obavijesti o proizvodima, uslugama, ponudama. U svakom trenutku može se povući privola.

4. PRAVA ISPITANIKA

Pravo na informacije – ispitanik ima pravo na informacije u vezi s obradom svojih osobnih podataka

Pravo na pristup- ispitanik ima pravo zatražiti potvrdu je li se obrađuju osobni podai koji se odnose na njega

Pravo na brisanje i ispravak – ispitanik ima pravo na ispravak netočnih podataka, kao i na dopunu, brisanje podataka ( koji nisu nužni , ako povuče privolu, ako su nezakonito obrađeni, ako ispitanik uloži prigovor)

Pravo na ograničenje – ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti, zatim ako je obrada nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i traži se ograničenje obrade.

Pravo na prenosivost – ispitanik ima pravo prenijeti svoje podatke drugom voditelju obrade, ako je to tehnički izvodivo.

Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo podnijeti prigovor na obradu podataka, te voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže postojanje legitimnih razloga za obradu koji nadilaze interese i prava ispitanika.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu – ako ispitanik smatra da je obrada osobnih podataka protivna Uredbi, ima pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. U RH to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb.

5. SIGURNOST PODATAKA

Tvrtka Grad – export d.o.o. Poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijeske mjere kako bi se osigurala zaštita podataka. Ove mjere se odnose na računala, mreže, aplikacije, a uključene su u sustav sigurnosti. Samo ovlašteni radnici su upoznati s uvjetima tajnostima podataka i upoznati su s činjenicom da se isti ne smiju koristiti u osobne svrhe ili učiniti dostupnima neovlaštenim osobama, kako pravnim tako i fizičkim.
Voditelj podataka obavještava svoje radnike o potrebi kontinuirane zaštite privatnosti ispitanika, te su svi dužni poštovati to kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti s obzirom na rizik.
U tu svrhu imenovan je Službenik za zaštitu podataka.
Zadaća službenika je praćenje i poštivanje Uredbe, podizanje svijesti i osposobljavanje radnika i drugih koji sudjeluju u postupcima obrade.
U slučaju da ispitanik ima bilo kakvo pitanje, upit o tome kako se koriste njegovi osobni podaci ili želi uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, može se obratiti na slijedeću adresu:
senka.maric@grad-export.hr
Sukladno Uredbi, Grad – export d.o.o pružit će informaciju ispitaniku o radnjama koje je poduzela po njegovu zahtjevu.

Formulari vezani za obradu osobnih podataka:

Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima
Zahtjev za povlačenje privole za obradu osobnih podataka
Prigovor na obradu osobnih podataka