Novi HPL paneli

U travnju 2015. predstavili smo i 9 novih modela u programu HPL dekorativnih panela serije “Future”: Galovac, Jankovac, Jezerce, Lastovo, Lonja, Rastoke, Skradin, Telašćica i Žumberak.

Future - model Galovac
Galovac (GAL)
Future - model Jankovac
Jankovac (JAN)
Jezerce
Jezerce (JEZ)
Future - model Lastovo
Lastovo (LAS)
Future - model Lonja
Lonja (LONJ)
Future - model Rastoke
Rastoke (RAS)
Future - model Skradin
Skradin (SKR)
Future - model Telašćica
Telašćica (TEL)
Future - model Žumberak
Žumberak (ŽUM)