Robotska ruka

video
play-sharp-fill

Od 7. mjeseca naša automatska linija za prašnu plastifikaciju radi u potpuno automatiziranom radu. Dok je kabina za nanošenje praha od početka potpuno automatska sam postupak utovara i istovara limova je bio ručni. Od sada se i utovar sirovih limova i istovar plastificiranih limova odvija potpuno automatski uz novopostavljenju robotsku ruku.