Završena izgradnja solarne elektrane

Solarna elektrana Grad Export d.o.o.

 

U 7. mjesecu 2023. godine u rad je puštena nova solarna elektrana ukupne instalirane snage 800 kW. Kroz ulaganje u ovu solarnu elektranu samodostatnost tvrtke trebala bi biti na razini od 80 %. U 2024. godini planira se ulaganje u dodatne dvije solarne elektrane ukupne snage 480 kW.